Belevingsregie van openbare ruimten

Beleving & Concept

De beleving van de openbare ruimte beïnvloedt de emotionele beleving, de beoordeling van de ruimte en het gedrag ter plaatse. Kleur, gebruikte materialen, geluid, lichtinval en -sterkte, visuele prikkels alsmede details worden grotendeels onbewust waargenomen en kunnen desgevraagd nauwelijks worden gereproduceerd. Wetenschappelijke metingen hebben aangetoond dat onbewuste waarneming van de omgeving een grote invloed heeft op het gedrag in die omgeving.


Onze concepten zijn opgebouwd uit een precair evenwicht van zintuigelijke prikkels. Met andere woorden: het is mogelijk om de beleving van grote groepen mensen aan te spreken mits gebruik wordt gemaakt van de juiste combinatie en balans van zintuigelijke prikkels. De aard, samenstelling en intensiteit van de benodigde prikkels verschilt per product of dienst. Het vinden van de juiste combinatie vereist een hoge mate van professionaliteit en sensitiviteit.


MSC ontwikkelt en realiseert belevingsconcepten en heeft zich aantoonbaar bewezen voor grote en kleine organisaties.

‘Goederen en diensten volstaan niet langer; het gaat vooral om de waarde van de beleving’

– Pine & Gilmore 2013 –